Zadnji dan v šolskem letu 2020/2021 bo pouk po urniku oz. dejavnosti planirane v skladu s planom strokovnih aktivov.

Tekom dopoldneva bo izvedena kulturna ura ob dnevu državnosti z obeležitvijo 30-letnice samostojne države Slovenije. Učenci bodo pred odhodom na počitnice prejeli spričevala, pohvale in priznanja.

Učenci so v šoli od 8.15 do 13.30, ko odpelje šolski avtobus izpred šole. Kasnejših voženj ta dan ne bo. Odhod minibusa je tako kot običajno.

Kosilo bo po končanem pouku. V kolikor učenci v šoli ne bodo kosili, je potrebno prijavljen obrok pravočasno odpovedati na že znan način.

Preživimo zadnje dneve v šolskem letu 2020/2021 sproščeno, varno, zdravo in zadovoljno.

Dostopnost