Naša šola je ena izmed 202 šol v Sloveniji, ki sodelujejo v Mednarodni raziskavi bralne pismenosti PIRLS 2021, ki se izvaja pod okriljem Mednarodne zveze za evalvacijo izobraževalnih dosežkov (IEA). Raziskavo v Sloveniji kot del redne evalvacije šolskega sistema podpira MIZŠ, neodvisno pa jo izvaja PI skupaj s šolami.

V raziskavi sodelujeta 4. a in 4. b razred in bo na centralni šoli potekala v sredo, 12. 5. 2021 od 8.30 do 11.00 ure.

Leonida Medved, prof.

koordinatorica                                                                               

Dostopnost