Spoštovani,

Vlada RS je 28. 3. 2021 zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19 sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter v univerzah in visokošolskih zavodih. Odlok velja od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021 in je bil objavljen 29. 3. 2021 v Uradnem listu RS.

V četrtek, 1. 4. 2021, se zaradi prepovedi zbiranja ljudi začasno preneha izvajati vzgojno izobraževalno delo v vrtcih ter v osnovnih in glasbenih šolah.

Pouk v tem času poteka na daljavo.

1. Nujno varstvo v vrtcih in osnovnih šolah za učence od 1. do 3. razreda

Nujno varstvo se organizira za otroke vrtca in učence I. VIO, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta ali je zaposlen/a v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, v zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, na Policiji in v poklicnih gasilskih enotah.

Odlok določa, da se zaposlitev staršev ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca (drugi odstavek 2. člena), kar pomeni, da morajo starši (oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec) vrtcu ali šoli predložiti ustrezno potrdilo o zaposlitvi. Pošljite na e-mail:  helena.miksa@guest.arnes.si.

Skupine za izvedbo nujnega varstva učencev od 1. do 3. razreda se oblikujejo iz otrok istega razreda (od 8 do 10 učencev) oziroma do največ 15 učencev. Tako oblikovana skupina se ohrani ves čas veljavnosti odloka. Učitelji, ki izvajajo pouk na daljavo, delajo od doma.

2. Testiranje zaposlenih, ki bodo v obdobju od 1. 4. do 11. 4. 2021 prisotni v zavodu

V obdobju od 1. 4. do 11. 4. 2021 se obvezno testirajo le zaposleni, ki bodo v tem obdobju prisotni v zavodu enkrat tedensko na virus SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi.

3. Izjeme od prepovedi zbiranja v vzgojno-izobraževalnih zavodih

Odlok, ki bo urejal začasno prepoved zbiranja ljudi v vzgojno-izobraževalnih zavodih določa kot izjeme, za katere prepoved ne velja, tudi za:

 – zaposlene v zavodih in posameznike, ki v teh zavodih opravljajo delo na drugi pravni podlagi (npr. podjemne ali avtorske pogodbe),

– člane organov zavodov,

– izvedbo nujnih postopkov, povezanih z nadaljevanjem in končanjem izobraževanja.

4. Organizacija prehrane učenk/učencev

Vsem učencem smo za čas od 1. 4. – 11. 4. 2021 odjavili vse obroke prehrane v šoli.

Šola za učenke/učence od 1. do 3. razreda, ki so vključeni v nujno varstvo zagotovi šolsko prehrano v šolskih prostorih.

Za učenke/učence, ki se izobražujejo na daljavo šola organizira in zagotavlja topli obrok, v kolikor ga res nujno potrebujejo. V primeru sprememb (odjave/prijave obrokov) kontaktirajte izključno socialnega delavca  g. Jožeta Ogrisa na e-mail: joze.ogris@guest.arnes.si.

Če kosila ne prevzamete in ne sporočite sprememb pravočasno na zapisan e-mail, plačate polno ceno. O času in mestu prevzema kosila boste obveščeni na šolski spletni strani.

Zaradi organizacije dela, vas vljudno prosimo, da do 12. ure 31. 3. 2021 sporočite potrebo po nujnem varstvu učencev od 1. do vključno 3. razreda in potrebo po prehrani na naslednji povezavi: https://forms.office.com/r/gp8SPtML8u.

Hvala za sodelovanje in razumevanje nastale situacije.

Ostanimo zdravi!

S spoštovanjem

Milena Vreš, prof., ravnateljica

Dostopnost