Spoštovani,

v skladu z Zakonom o osnovni šoli (Uradni list RS, 81/06, spremembe in dopolnitve Ur. l. RS št.; 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF in 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L), ki navaja, da osnovna šola vpisuje otroke v 1. razred v mesecu februarju za naslednje šolsko leto in da morajo starši v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let, bomo v mesecu februarju 2021 tako vpisovali otroke, ki so rojeni med 1. 1. 2015 in 31. 12. 2015.

Glede na že dalj časa trajajoče epidemiološke razmere bomo letos vpis otrok v prvi razred izvedli nekoliko drugače kot pretekla leta.

Starši oz. zakoniti skrbniki ste bili o datumu, uri in lokaciji vpisa oziroma oddaje dokumentacije obveščeni z vabilom po pošti. Vabilu je bila priložena tudi vpisna dokumentacija, ki jo izpolnjeno in podpisano prinesete s seboj na vpis oz. oddajo dokumentacije.

Vljudno vas prosimo, da pridete na vpis oziroma oddajo dokumentacije ob navedenem terminu v vabilu in le v primeru, da nimate zdravstvenih zadržkov. Obenem vas prosimo, da pri tem prav tako upoštevate veljavne predpise in priporočila NIJZ (npr. uporaba zaščitne maske v zaprtih prostorih, razkuževanje rok, varnostna razdalja …).

Vpisni postopek bo letos vodila Maja M. Minih, šolska svetovalna delavka, ki vam bo za vsa morebitna dodatna vprašanja ali nejasnosti na voljo na elektronskem naslovu maja-marija.minih@guest.arnes.si.

V veselem pričakovanju našega snidenja vas prijazno pozdravljamo in vam želimo vse dobro.

S spoštovanjem

Maja Marija Minih, mag. psih.

ravnateljica, Milena Vreš, prof.

Dostopnost