Spoštovani,

v petek, 27. 11. 2020, je ob 10. 15 predsednik Lions kluba Rogaška, g. Mirko Žerak, I. in II. OŠ Rogaška Slatina podelil pet prenosnih računalnikov.

Dva je prejela ravnateljica I. OŠ, ga. Anita Skale, in tri ravnateljica II. OŠ z dvema POŠ, ga. Milena Vreš, z namenom, da bi vsem učencem zagotovili enake možnosti za izobraževanje na daljavo in jim tako omogočili nemoten vzgojno-izobraževalni proces. Z dodelitvijo prenosnih računalnikov bomo olajšali pouk na daljavo učencem, ki doma nimajo ustreznih tehničnih pogojev ter jim tako omogočili uspešno izvajanje pouka na daljavo.

Na VIZ II. OŠ Rogaška Slatina smo zelo počaščeni in veseli, da na različne načine pomagate socialno šibkim učencem Občine Rogaška Slatina.

V imenu učencev in staršev  in  tudi v lastnem imenu se zahvaljujem za doniranje treh prenosnih računalnikov VIZ II. OŠ s POŠ Kostrivnica in Sv. Florijan.

S spoštovanjem ravnateljica Milena Vreš, prof.

Dostopnost