Spoštovani,

Vlada RS je ob epidemioloških razmerah v državi sprejela odločitev o podaljšanju trenutno veljavnih ukrepov za področje vzgoje in izobraževanja.

Zaradi še vedno kritične epidemiološke situacije se bo vzgojno-izobraževalno delo v osnovnih šolah za vse učence izvajalo na daljavo tudi od 16. 11. 2020 dalje.

Dodatno smo se usmerili v zagotavljanje vključevanja vseh otrok v izobraževanje na daljavo in pri tem posebno pozornost namenili ranljivim skupinam (priseljencem in otrokom z učnimi ter drugimi težavami – tutorstvo, socialno ogroženim – zagotovitev toplega brezplačnega obroka, izposoja računalnikov…), da lahko v posebnih okoliščinah omogočimo temeljne pravice prav vsakemu.

V sodelovanju z lokalno skupnostjo in ostalimi vzgojno-izobraževalnimi zavodi bomo tudi naprej zagotavljali brezplačen topel obrok upravičenim učencem. Prijave na brezplačne obroke prejema socialni delavec, g. Jože Ogris.

Topli obrok bo mogoče prevzeti na:

– POŠ Sv. Florijan ob 11. 45 (pred šolo),

– centralni šoli VIZ II. OŠ Rogaška Slatina ob 12.00 (zadaj pri šolski kuhinji) in

– POŠ Kostrivnica ob 12.30 (pred šolo v primeru prijav).

Vljudno prosimo, da se držite zapisanega časa in mesta prevzema ter ne pozabite prinesti  dveh čistih posod s pokrovom.

Vsem ostalim učencem od 1. do 9. razreda bomo v eAsistentu ponovno odjavili vse obroke prehrane za čas šolanja na daljavo od 16. 11. 2020 do 27. 11. 2020.

Organizacija dela na daljavo ostaja enaka.

Urnik video srečanj (pouk v živo) v orodju Microsoft Teams za učence od 6. do 9. razreda za teden od 16. 11. 2020 do 20. 11. 2020 si lahko ogledate na naslednji povezavi. Za učence od 1. do 5. razreda bodo potekala video srečanja v orodju Microsoft Teams še vedno na osnovi dogovora z razrednikom.

V dopoldanskem času so učencem in staršem na voljo posamezni učitelji izvajalci za  individualne govorilne ure (GU) v Microsoft Teamsih po posodobljenem razporedu, ki ga najdete  na naslednji povezavi.

Iskrena hvala vsem skupaj in vsakemu posebej za sodelovanje.

S skupnimi močmi bomo zmogli vse in še več.

Vse dobro in ostanite zdravi.

Kolektiv II. OŠ in ravnateljica Milena Vreš, prof.

Dostopnost