Spoštovani učenci in starši,

zaposleni VIZ II. OŠ Rogaška Slatina in obeh podružničnih šol se v šolo vračamo v torek, 1. septembra 2020 ob 8.15 uri, ko v šoli pričakujemo tudi vse zdrave učence.

Še posebej se veselimo prvošolcev, ki se nam bodo v šoli pridružili prvič, kakor tudi šestošolcev, ki prihajajo na matično šolo iz podružnic.

Povratek v šolo bo potekal ob posebnih pogojih v skladu s  priporočili in usmeritvami MIZŠ in NIJZ po modelu B v razmerah, povezanih s covid-19:

Posredujemo vam obvestilo za starše pred pričetkom novega šolskega leta posredovano s strani MIZŠ:

Zagotovo pa vas zanima, KAKO BO POTEKAL PRVI ŠOLSKI DAN NA VIZ II. OŠ ROGAŠKA SLATINA?

ZBIRANJE PRED ŠOLO

Vsi zdravi učenci pridete pred šolo ob 8.00. V kolikor bi kdo izmed vas moral ostati doma v samoizolaciji (karanteni), le to pisno sporočite po eAsistentu razredniku in hkrati na novi e-mail: korona.ne.hvala@iios-rogaska.com.

Zberete se na šolskem dvorišču na označenih mestih za posamezno OS in upoštevate medosebno razdaljo 1,5 do 2 metra.

KOMUNIKACIJA MED ŠOLO IN STARŠI

Pisna komunikacija med šolo in starši po eAsistentu razredniku in hkrati na novi e-mail korona.ne.hvala@iios-rogaska.com.

Zberete se na šolskem dvorišču na označenih mestih za posamezno OS in upoštevate medosebno razdaljo 1,5 do 2 metra.

Po vas bodo ob 8.15 prišli učitelji razredniki, ki vas bodo pospremili do matičnih učilnic.

VSTOP V ŠOLO IN GIBANJE PO ŠOLI

Danes, v petek, 28.8.2020, je NIJZ predstavil priporočilo, da pri vstopu in gibanju v skupnih prostorih masko uporabljajo prvi teden pouka vsi učenci (ne samo starejši od 12 let), nato pa se bo bodo o uporabi mask odločali tedensko, in sicer ob petkih, ko bodo naredili analizo števila okužb v tekočem tednu. Zato morajo prvi šolski dan v šolo imeti masko prav vsi učenci. 

V šolo vstopate posamično ob upoštevanju zadostne medosebne varnostne razdalje najmanj 1,5m.

Ob vstopu si pri vhodu razkužite roke.

Pri gibanju po skupnih prostorih (garderoba, hodniki, jedilnica, sanitarije) dosledno uporabljate zaščitno masko.

V matične učilnice v uvajalnem mesecu (septembru) vstopate učenci obuti in oblečeni, garderobe in garderobne omarice se do nadaljnjega ne uporabljajo.

DOPOLDANSKE DEJAVNOSTI OBVEZNEGA IN RAZŠIRJENEGA PROGRAMA

Prvi šolski dan bo namenjen seznanjanju učencev z vsemi navodili in priporočili v trenutnih razmerah, pregledu letnega delovnega načrta, načrtovanju programa dela v OS, novostim, spremembam in spoznavanju z organizacijo dela pri obveznem in razširjenem programu.

Po uvodnih informacijah bo potekal pouk po urniku. Učenci od 2.do 5. razreda imajo planiran KD, ostali 3 ure oddelčne skupnosti in v nadaljevanju pouk po urniku.

JUTRANJE VARSTVO IN OPB

Prvi šolski dan bo že organizirano plačljivo organizirano jutranje varstvo za učence od 2. do 4.razreda za prijavljene učence centralne šole. Zbirali se boste v avli šole, kjer vas bo sprejela dežurna učiteljica.

ŠOLSKA PREHRANA

Učenci boste malicali v razredih, kosilo bo potekalo v šolski jedilnici po opredeljenem časovnem razporedu, saj je potrebno zagotavljati zadostno medosebno varnostno razdaljo in druge higienske ukrepe.

V program eAsistent so vpisani podatki iz prijavnic na šolsko prehrano (malico, kosilo in popoldansko malico), ki ste jih posredovali šoli meseca julija. Preverite svoje podatke v eA in ne pozabite redno do 8.00 zjutraj odjavljati obrokov. Odjavo opravite preko programa eA, kamor vstopate z vašim osebnim geslom.

ŠOLSKI PREVOZI

Vozni redi jutranjih in opoldanskih voženj šolskih avtobusov in minibusa ostajajo nespremenjeni. Prvi šolski dan bo šolski avtobus vozil le drugo jutranjo vožnjo, ki se prične ob 7.30 iz Tuncovca oziroma 7.35 iz Podplata, minibus pa bo vozil po objavljenem voznem redu.

Prevoze s šolskim avtobusom in minibusom izvaja pooblaščen prevoznik.

Navodila za vozače:

Na osnovi okrožnice MIZŠ z dne 25.8.2020 smo bili obveščeni, da način izvajanja javnega linijskega prevoza sledi modelom izvajanja pouka v šolah.  V primeru modela B se javni linijski prevoz izvaja po osnovnih priporočilih NIJZ (polna zasedenost sedišč v medkrajevnih avtobusih, obvezna uporaba zaščitnih mask za voznika in vse potnike, uporaba razkužil za roke, zračenje in redno čiščenje vozil, upoštevanje higiene kašlja, razkuževanje vozil…). Ta režim velja, dokler velja za področje izobraževanja model B.

Vozači morate upoštevati naslednje:

  1. Prevoze uporabljate le zdravi šolarji.
  2. Ves čas prevoza nosite zaščitno masko, ki prekrije nos in usta.
  3. Pred vstopom v vozilo in ob izstopu si razkužite roke.
  4. Čim manj se dotikate katerihkoli površin v vozilu.
  5. Sedete na za to določena mesta na vozilu.
  6. Šolarji boste čakali na vstop v vozilo tako, da bo med vami medosebna razdalja vsaj 1,5 metra, zato prosimo, da ste pozorni na to razdaljo.

V kolikor bo prišlo do posameznih primerov okužbe na šolah oz. vozilih, se režim prevozov lahko ustrezno v skladu s priporočili MIZŠ in NIJ, spremeni.

Sicer pa vas naprošamo, da starši otroke skušate v šolo pripeljati sami, torej brez uporabe javnega prevoza, še bolje pa bi bilo, da otroci v šolo prihajajo peš ali s kolesom, v kolikor je pot prometno urejena in varna.

VOZNI RED ŠOLSKIH AVTOBUSOV

Vozni red jutranjih in opoldanskih voženj s šolskim avtobusom poteka po naslednjem razporedu:

JUTRANJE VOŽNJE

Smer vožnje: TUNCOVEC – SVETI FLORIJAN – ROGAŠKA SLATINA (Tuncovec – Grunt (postaja Halužan-Cvetko in GIC GRADNJE) – Sv. Florijan – Cerovec – Avtopralnica Kmet – parkirišče Golob- centralna šola)

6:35       – prvi jutranji avtobus

7:30       – drugi jutranji avtobus

Smer jutranje vožnje: PODPLAT – GABERNIK – KOSTRIVNICA – ROGAŠKA SLATINA

6:35       – prvi jutranji avtobus: Merkur – Zagaj – Kostrivnica – Gabernik – Podplat – Rogaška Slatina

7:35       – drugi jutranji avtobus: Podplat – Gabernik – Kostrivnica – Rogaška Slatina

OPOLDANSKE VOŽNJE

13:35  – prvi opoldanski avtobus smer Kostrivnica: centralna šola – Kostrivnica – Gabernik – Podplat)

13.45  – prvi opoldanski avtobus smer Sveti Florijan: centralna šola – parkirišče Golob – Sveti Florijan – Grunt – Tuncovec (postaja Halužan-Cvetko in GIC GRADNJE) in

14:50 – drugi opoldanski avtobus v obe smeri

15:30 ob ponedeljkih in torkih obratuje krožna linija: centralna šola – Kostrivnica – Gabernik – Podplat – Sveti Florijan – Grunt – Tuncovec (postaja Halužan-Cvetko in GIC GRADNJE)

VOZNI RED MINIBUSA (15- sedežni minibus)

Relacija: Kristan vrh – Plat – I. OŠ – III. OŠ (avtobusna postaja) – II. OŠ – in nazaj (5 otrok)

8:00      Plat – Rogaška Slatina

14:40    II. OŠ – I. OŠ – Plat – Male Rodne             

Relacija: Rogaška Slatina – Kamna Gorca – Podplat – POŠ Kostrivnica (12 + 1 otrok)

6:50 Kamna Gorca – Podplat – Sp. Kostrivnica – POŠ Kostrivnica

7:08 POŠ Kostrivnica – Boč (Polajžer) – POŠ Kostrivnica

14:00 POŠ Kostrivnica – Sp. Kostrivnica – Podplat Kamna Gorca

Relacija: POŠ Kostrivnica – Irje (proti Lovskemu domu)  (14 otrok)

7:20 POŠ Kostrivnica – Irje (proti Lovskem domu)

13:35 Rogaška Slatina – Irje (proti Lovskem domu)

Relacija: Irje (Turnšek, nasproti Avtopralnice Kmet)  (6 otrok)

7:35 Irje (Turnšek, nasproti Avtopralnice Kmet)

13:20 Rogaška Slatina – Irje (Turnšek)

Verjamem, da bomo z zavestnim ravnanjem v skladu s predpisanimi ukrepi skupaj, na dnevni ravni preprečevali morebitne okužbe s koronavirusom. Skrb za varnost in zdravje vseh vključenih v VIZ II.OŠ Rogaška Slatina in obeh podružničnih šol  je ob zagotavljanju kvalitetnega dela prioriteta življenja in dela slovenskih šol v trenutnih razmerah,  zato vas naprošamo za dosledno upoštevanje navodil, sodelovanje in podporo.

Dokument velja le od 1. septembra 2020 do 4. oktobra 2020  

Ravnateljica mag. Karla Škrinjarić, spec.

Dostopnost