22. april je svetovni dan Zemlje. Namen tega dne je opozoriti javnost na ranljivost in enkratnost planeta, ter pozvati k ohranjanju in spoštovanju naravnega okolja, odgovornemu in preudarnemu okoljskemu delovanju ter usmerjanju v trajnostni razvoj.

Letošnji dan Zemlje poziva k podnebnim spremembam – podnebnim ukrepanjem. Vedno hujša grožnja so podnebne spremembe in izumiranje vrst zaradi onesnaževanja, od pretirane rabe gnojil do plastike v oceanih. In ker več kot 70 % Zemljinega površja sestavlja voda, smo vsi posamezniki odgovorni tudi za varovanje vodnih okolij in vodnih virov.

K ohranjanju vodnih virov lahko prispevamo tudi mi:

  • Skrbno ločujmo odpadke.
  • Nikoli ne odvržimo ali odložimo odpadke v okolje.
  • Jejmo lokalno ekološko pridelano hrano.
  • Še uporabna oblačila in stvari, ki jih ne potrebujemo več, ne odlagajmo med odpadke, ampak jih podarimo ali damo v najbližji center ponovne uporabe.
  • Prenehajmo uporabljati plastično embalažo za enkratno uporabo.
  • Tiskajmo obojestransko.
  • V trgovino odidimo z vrečko za večkratno uporabo.
  • Ugašajmo luči in izključimo elektronske naprave, ki jih ne potrebujemo.
  • Natočite si vodo iz pipe v stekleničko, ko odidete od doma.

Največ, kar lahko naredimo zase, za ljudi okoli nas in tudi za naš planet, je, da imamo radi sebe in druge, živali in naravo. In konec koncev tudi naš prelepi planet.

SKUPAJ REŠIMO PLANET

Dostopnost