Aktivnosti zadnjega šolskega dne v koledarskem letu 2019 bodo potekale po naslednjem razporedu:

Pred odhodom prosim vse učence, da za sabo temeljito uredite učilnice, odnesete vse smeti v koše in zložite stole na svoja mesta, enako vse ostanke hrane.

KOSILO bo ta dan odpovedano za vse za učence, razen za učence, ki ostanejo v OPB in se bodo prijavili na kosilo na prijavnici ter ostale učence, ki se bodo dodatno naročili na kosilo preko klica ali SMS sporočila na mobilni telefon (041-449-309) do  ponedeljka, 23. 12. 2019.

AVTOBUSNI PREVOZI  V ŠOLO IN DOMOV

Jutranje vožnje šolskih avtobusov se bodo pričele:

  •  ob 8.45 iz smeri Tuncovec mimo Cajzeka – Sv, Florijan – Cerovec – šola
  •  ob 8.50 iz smeri Podplat- Gabernik- Kostrivnica- Zagaj- Negonje – šola

Jutranje vožnje mini busa se bodo pričele:

  • ob 8.25 Ratanska vas – Černogoj…. – šola Poš. Kostrivnica
  • ob 8.55 Boč – Polajžer….
  • ob 9.05 Irje – Most… – šola

Odhod avtobusov za vse učence vozače izpred avtobusnega postajališča pri šoli opoldan bo ob 13.00. Učence vozače spremljajo na avtobus vsi dežurni učitelji ob torkih.

Kasnejših avtobusnih voženj ta dan ne bo!

Dostopnost