Šolska proslava ob slovenskem kulturnem prazniku bo organizirana v ponedeljek, 11.2.2019, in sicer:

Za 1. do 6. razrede centralne šole: ob 11.00 v KC v organizaciji in izvedbi Glasbene šole Rogaška Slatina (328 učencev, 22 spremljevalcev).   

Za 7. do 9. razrede: ob 11.00 v šolski avli (179 učencev).

Odhod učencev od 1. do 6. razreda v KC je najkasneje ob 10.35.

Po končani proslavi oz. povratku iz KC učenci nadaljujejo s poukom in drugimi dejavnostmi po urniku.

Učenci od 7. do 9. razreda sedete v jedilnici na mesta, kjer sedite v 1. odmoru ob 9.00 pri malici. Učenci 7.a razreda sedete  na dodatne stole zgoraj na obeh straneh hodnika.

Učenci si v jedilnici stole obrnete proti odru z nastopajočimi in jih po končani prireditvi pospravite nazaj k mizi.

Želim vam prijeten ogled kulturne prireditve in pričakujem kulturno in spoštljivo vedenje do vseh nastopajočih.

mag. Karla Škrinjarić, spec.

ravnateljica

Dostopnost