Je državni praznik, ki ni dela prost dan. Seveda bomo svoj pozitiven odnos do državnega praznika tudi tokrat obeležili na način, da bomo izobesili zastave.  Obeležujemo ga v spomin na dogodke pred 100 leti, ko se je 1918  končala 1. svetovna vojna. Slovenci so se morali boriti za slovenske meje. Slovensko ozemlje je bilo nekoč del Avstroogrske, ki je po 1. svetovni vojni razpadla.  Za severno mejo so se borili vojaki, ki so jim poveljevali Rudolf Maister, Franjo Malgaj in Alfred Lavrič. Maister je bil uspešen, ostali pa neuspešni. Posledica nekaterih porazov v tistem času je, da smo izgubili večino Koroške, ki je danes v Avstriji (ozemlje nekdanje Karantanije). Rudolfa Meistra in borce Imenujemo  borci za severno slovensko mejo. Rudolf Maister je s svojimi vojaki dosegel, da je Maribor s svojo okolico danes slovenski. Zaradi omenjenih dejanj je postal 1. slovenski  general.

Zapisala Irena Gavez

Dostopnost