Vsi učenci, ki prihajate v šolo peš po pločnikih Ceste na Boč in iz ulice Ob progi, smete prečkati železniško progo le na označenem in zavarovanem prehodu. Tako sta edino možna dva prehoda, prvi čez most in nato pod železniško progo ob potoku do šole ali pa drugi pri novem podjetniškem centru Vrelec čez cesto po prehodu za pešce in nato po pločniku mimo Mercatorja do šole.

Strogo je prepovedano prečkanje proge na nezavarovanih železniških prehodih, kot je proga ob garažah pri blokih.

In starši, bodite svojim otrokom vzor, torej ne hodite skupaj z otroki preko proge!

Dostopnost