MRSŠ omogoča vsem učencem brezplačno izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada.

Starši, ki nameravajo za svojega otroka izposoditi  učbeniški komplet za naslednje šolsko leto, podpisano naročilnico, ki jo otrok prejme v šoli, vrnejo skrbnici najkasneje do datuma na naročilnici.

Učenci so dolžni izposojene učbenike zaviti in z njimi primerno ravnati, ob koncu šolskega leta pa nepoškodovane in urejene vrniti. Če so učbeniki poškodovani ali izgubljeni, je potrebno zanje plačati odškodnino.

Seznam vseh učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih šolskih potrebščin najdete na spodnjih povezavah.

Centralna šola
POŠ Kostrivnica
POŠ Sveti Florijan

Dostopnost