IZOSTANEK UČENCEV OD POUKA – SOBOTA, 7. 4. 2018

             V Planerju 2017/18, ki so ga učenci prejeli prvi šolski dan, 1.9.2017, je z rdečo barvo zapisano, da je sobota, 7. 4. 2018, delovna in da bo pouk potekal po ponedeljkovem urniku. Torej lastne interpretacije in razlage, da gre za nadomeščanje stavke, niso v skladu z Letnim delovnim načrtom šole.

Po delovni soboti ugotavljamo, da je veliko število učencev manjkalo od pouka, zato sem kot ravnateljica šole,  odgovorna za učno vzgojni proces, sprejela naslednje ukrepe:

  1. Tisti učenci, ki niso razrednikom preko e-Asistenta napovedali odsotnosti, imajo neopravičen dan.
    Opravičen izostanek od pouka imajo le tisti učenci, ki dostavijo razredniku zdravniško potrdilo od šolskega zdravnika, pediatra dr. Slivnika.
  1. Učenci, ki so samovoljno odhajali domov pred zaključkom pouka, niso šli k IP, ki so del rednega predmetnika, dobijo neopravičene ure za izostanek od izbirnih predmetov. Gre za neskladno ravnanje s Šolskimi pravili in Šolskim redom.
  1. Tudi k OPZ ni bilo učencev pevcev. Ugotovili smo, da se razredniki niso ustrezno predhodno dogovorili s starši kdaj bodo prihajali v soboto v šolo po otroke. Izpadle ure tega dne se bodo nadomestile. O nadomestnem terminu boste razredniki in starši pisno obveščeni preko e- Asistenta s strani učiteljice Marje Špes.

Ravnateljica mag. Karla Škrinjarić, spec.

Dostopnost