Spoštovani starši,

poučevanje likovne vzgoje je pogojeno s potrebnimi likovnimi pripomočki za učence. Na osnovi dobre prakse pri skupni nabavi likovnih pripomočkov iz prejšnjih let, smo se na pobudo Sveta staršev odločili, da tudi letos pristopimo k skupni nabavi likovnih pripomočkov po celotni vertikali od 1. do 9. razreda. S tem smo pocenili stroške na učenca, hkrati pa bodo imeli vsi učenci enake možnosti za likovno ustvarjanje.

Zato so učitelji likovne vzgoje na osnovi letnega delovnega načrta likovnega pouka pripravili seznam likovnih materialov, ki jih bodo učenci uporabljali pri pouku za vsako triado posebej. Pregledali so zalogo materialov in uskladili seznam potrebnih likovnih pripomočkov, ki jih je potrebno naročiti.

Oglejte si dokument s klikom na povezavo. 

Dostopnost