Smo odgovornega ravnanja.Akcije zbiranja starega papirja so namenjene učencem in ne staršem.

Starši morate delovati vzgojno in pri akcijah zbiranja starega papirja stati otrokom ob strani.

To pomeni, da otroke dosledno spodbujate pri zbiranju papirja in skrbite, da otroci izdelajo sami majhne snopiče, težke do največ 1kg in povezane z vrvico.

Če otroci na opisan način zberejo več snopičev kot enega, seveda poskrbite, da otroke pripeljete do zbirnega mesta, kjer nato otroci sami predajo snopič/e hišniku, ki le te stehta.

Seveda lahko ostanete ves čas tehtanja z otroki, če vam seveda to dopušča čas. Na ta način dodatno spodbujate otroke pri natančnosti in pravilnosti zapisanih evidenc o količini oddanega papirja.

mag. Karla Škrinjarić, spec.

RAVNATELJICA

Dostopnost