Smo odgovornega ravnanja.Spoštovani starši,

poučevanje likovne vzgoje je pogojeno s potrebnimi likovnimi pripomočki za učence. Na osnovi dobre prakse pri skupni nabavi likovnih pripomočkov iz prejšnjih let, smo se na pobudo Sveta staršev odločili, da tudi letos pristopimo k skupni nabavi likovnih pripomočkov po celotni vertikali od 1. do 9. razreda. S tem smo pocenili stroške na učenca, hkrati pa bodo imeli vsi učenci enake možnosti za likovno ustvarjanje.

Zato so učitelji likovne vzgoje na osnovi letnega delovnega načrta likovnega pouka pripravili seznam likovnih materialov, ki jih bodo učenci uporabljali pri pouku za vsako triado posebej. Pregledali so zalogo materialov in uskladili seznam potrebnih likovnih pripomočkov, ki jih je potrebno naročiti. Tako letos znese dobava likovnih pripomočkov za učence:

  1. 1. do 3. r CŠ, 1.-3K, 1.-3.SF:       10,89 €
  2. 4.r, 5.r CŠ, 4.-5.K in 4.-5.SF:       11,88 €
  3. 3. do 9. r CŠ:                                   11,24 €

 

OPOMBA:

Za učence 9.a, 9.b in 9. c ter nekatere učence 6.a, 6. b in 6.c (tiste, ki so bili v prejšnjem šolskem letu v 5.a) se zgoraj zapisana cena zmanjša za odbitek neporabljenih sredstev od zbranega starega papirja v akcijah prejšnjega šolskega leta. Končna cena stroškov likovnih pripomočkov za nekatere učence 6.a, 6.b in 6.c (tiste, ki so bili v prejšnjem šolskem letu v 5.a)  je tako 7,24€, za 9.a  10,16€, 9.b  9,73€ in 9.c  7,12€.

Stroške nabave likovnih pripomočkov boste starši poravnali pri oktobrski položnici.

Za sodelovanje se vam zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.

 

Tim likovnih pedagogov                                                                                                             Ravnateljica: mag. Karla Škrinjarić, spec.

Dostopnost