Smo ekološko in družbeno osveščeniV hrambi imamo osebne stvari, ki so ostale po vašem odhodu na počitnice v garderobi ali po drugih prostorih šole.
Vse, ki pogrešate kakšno stvar pozivamo, da se od ponedeljka, 14.9.2015, do četrtka, 17.9.2015, oglasite v pisarni pomočnice, da se dogovorimo o terminu, ko boste pri čistilkah poiskali pogrešane stvari.
Po tem času bomo vse neprevzete stvari odpeljali na deponijo v Tuncovec.

Dostopnost