Smo odličnega znanja in vedenja.ZAČETEK POUKA IN OSTALIH AKTIVNOSTI: ob 8.15 uri

MALICA: po običajnem razporedu
UČENCI CENTRALNE ŠOLE
V dopoldanskem času bodo aktivnosti potekale po posameznih OS. Učenci bodo odšli v spremstvu učiteljev, razrednikov, sorazrednikov in spremljevalcev na kepico sladoleda v Central, ki ga časti šola ob zaključku šolskega leta vsem, in sicer po naslednjem razporedu:

1. I. VIO: od 9.00-9.50
2. II. VIO: od 9.50-10.40
3. 7. in 8. razredi: 10.40-11.30

Po vrnitvi v šolo nadaljujejo z aktivnostmi do 12.00 v šoli ali v OPB (tisti, ki so oddali prijavnico).
UČENCI PODRUŽNIČNIH OSNOVNIH ŠOL
POŠ Kostrivnica in POŠ Sveti Florijan organizirata aktivnosti zadnjega šolskega dne na centralni šoli. Učenci POŠ Sveti Florijan se na centralno šolo pripeljejo z rednim avtobusom, učenci POŠ Kostrivnica pa imajo odhod iz Kostrivnice ob 8.00. Na centralni šoli so na razpolago naslednje učilnice: SL1, SL2, MA1, GLA, ZE, MA3. Vsebino dela posvetite medsebojnemu spoznavanju predvsem med učenci 4. in 5. razreda, kar pomeni, da se povežete z njimi. Lahko greste tudi na ogled kulturno-zgodovinskih značilnosti Rogaške Slatine. Ostali storite podobno. Tudi na sladoled pojdite skupaj, in sicer 1.-3. razredi s I. VIO, 4.in 5. razredi pa z II. VIO. Odhod na POŠ Kostrivnica bo ob 11.30 s centralne avtobusne postaje, ob 11.35 pa s centralne šole, odhod na POŠ Sveti Florijan bo s centralne šole ob 12.00.
AKTIVNOSTI ZADNJEGA DNE ZAKLJUČITE DO ODHODA AVTOBUSOV!

JUTRANJI PREVOZI V ŠOLO
Prva avtobusna vožnja ob 6.15 zjutraj iz smeri Kostrivnica in Sveti Florijan za učence odpade. Bo pa ta avtobus kot dodaten peljal učence Podružnične osnovne šole Kostrivnica do centralne šole ob 8.00.

Kombi bo zjutraj vozil glede na izraženo potrebo učencev.

ODHODI AVTOBUSOV:

1. 11.30: izpred avtobusne postaje Rogaška Slatina (za učence 1.-5. POŠ Kostrivnica) – 11.35 izpred parkirišča pri centralni šoli (za učence 1.-5. POŠ Kostrivnica)
2. 12.00: izpred postajališča pri centralni šoli – smer Kostrivnica
3. 12.00: izpred postajališča pri centralni šoli – smer Sveti Florijan (učenci POŠ Sv.Florijan in ostali učenci iz Sv.Florijana)

Vse kasnejše vožnje šolskega avtobusa ta dan odpadejo!

Vozače s šolskim kombijem bomo o času odhoda kombija obvestili v torek, 23.6.2015.

KOSILO bo za vse učence ta dan odpovedano, razen za tiste, ki se prijavijo nanj preko klica ali SMS sporočila na mobilni telefon (041-449-309) do torka, 23. 6. 2015 do 8.00, oziroma ostanejo v OPB in so tudi prijavljeni.
Preživimo zadnji šolski dan združeni, v ustvarjalnem sodelovanju in v prijetnem, a tokrat tudi sproščenem razpoloženju.

Med počitnicami pa ujemite čim več koristnih, lepih in zdravih trenutkov.

ravnateljica
mag. Karla Škrinjarić, spec.

Dostopnost