Smo odličnega znanja in vedenja.V ponedeljek, 15. 6. 2015, bo ob 16.00 v Knjižnici Rogaška Slatina predstavitev raziskovalnih nalog, ustvarjenih v šolskem letu 2014/2015 v občini Rogaška Slatina.

Na predstavitvi bo z naše, VIZ II. osnovna šola Rogaška Slatina predstavila le ena skupina učencev, ki so v okviru raziskovalne dejavnosti pri geografiji raziskovali sarmatijske plasti kamnin južno od Pristavice pri Rogaški Slatini.

Na tem mestu se želim mentorju in učencem iskreno zahvaliti za dodatno in vztrajno delo. Hkrati pa vabim vse ostale mentorje in učence od 5. do 9. razreda, da se jim s svojim raziskovalnim delom v šolskem letu 2015/2016 pridružite in s tem pokažete, da smo zelo številčna šola.
Vsi strokovni delavci, učenci, sošolci in starši vabljeni na predstavitev.

Ravnateljica mag. Karla Škrinjarić, spec.

Dostopnost