Smo ekološko in družbeno osveščeniUčenec Blaž Žerak iz 5.b je nagrajenec regijskega likovnega natečaja Naravne in druge nesreče – ogenj ni igrača.

Iskrene čestitke Blažu in mentorici Branki Unverdorben.

Ravnateljica:

mag. Karla Škrinjarić, spec.

Dostopnost