Smo odličnega znanja in vedenja.S 1. 9. 2014 je minister s sklepom določil, da bodo devetošolci naše šole maja 2015 kot tretji predmet NPZ preverjali znanje iz tehnike in tehnologije.

Dostopnost