Smo ekološko in družbeno osveščeniV tednu prometne in požarne varnosti smo na VIZ II. OŠ Rogaška Slatina v torek, 15.10.2013, v sodelovanju s člani in članicami PGD Rogaška Slatina in PP Rogaška Slatina izvedli vajo evakuacije prisotnih oseb iz prostorov šole in Športne dvorane s ciljem preverjanja odzivnosti in ukrepanja učencev, zaposlenih in morebitnih ostalih prisotnih v primeru naravnih in drugih nesreč.

Namen akcije je  bil poskrbeti za hitro, pravilno in varno evakuacijo iz gorečega objekta ter se  vživeti  v reševanje ponesrečenca, zatečenega v požaru, in z njim sočustvovati.  Odzivni čas evakuacije oseb na zbirno mesto je bil tri minute. Ena oseba je ostala ujeta v ogroženem prostoru, od koder so jo rešili gasilci.

Po evakuaciji smo si ogledali praktični prikaz postopka pristopa k gašenju in reševanju ter oskrbi poškodovane osebe iz šole. Sodelovalo je 13 članov in 3 bolničarke PGD Rogaška Slatina.

Za sodelovanje se zahvaljujem vsem sodelujočim, tako zunanjim kakor tudi notranjim javnostim, ki pristopate k aktivnostim šole z največjo mero odgovornosti in prispevate k uspešnosti izvedbe ter ugledu naše šole v javnosti.

 

mag. Karla Škrinjarić, spec.

Ravnateljica

Dostopnost