Smo odličnega znanja in vedenja.Ker je poslanstvo programa »Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju«, ki  šolam nudi podporo in učinkovita orodja na področju prenašanja in  utrjevanja etike in občih človeških vrednot med učence, soroden šolskim vzgojnim prizadevanjem, izraženim skozi vizijo šole, smo zaposleni na šoli želeli postati aktivni člani slovenskega projekta, za katerega je dal pobudo predsednik države, gospod Borut Pahor in MIZŠ. Veseli nas, da program ne posega na področje kurikula in učnih načrtov, temveč podpira vključene šole pri uresničevanju njihovega vzgojnega poslanstva.

Temeljni cilj programa je ozaveščanje in motiviranje otrok in mladostnikov za odločanje in obnašanje, ki temelji na etiki, vrednotah in znanju ter ustvarjalnem  delu, ki sta ključni evropski vrednoti.

Program je načrtovan tako, da sodelujoče šole v treh letih v celoti predelajo ključnih deset evropskih vrednot.  Evropskega ogrodja etike in vrednot so:

1. Življenje/narava/zdravje

2. Znanje in modrost

3. Delo in ustvarjalnost

4. Humanost

5. Skrb za sočloveka

6. Integriteta

7. Poštenost

8. Kultura

9. Tradicija

10. Univerzalizem

       Prvo leto šola pristopi v program in imenuje varuha etike in vrednot, ki se izobražuje in seznanja z vsebino programa. To smo na VIZ II. osnovna šola že storili. Sledi raziskava na temelju vprašalnika o odnosu ključnih skupin (zaposleni, starši, v šolah tudi starejši učenci) do vprašanj etike in vrednot. Tu seveda pričakujemo široko podporo vseh notranjih javnosti, zaposlenih, učencev in staršev, da tako dobimo celosten vpogled v naše aktivnosti in pojmovanje vrednosti v življenju. Sledi podelitev certifikata in zastave o vključenosti šole v program Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju.

Nato v času treh let sledi sistematično in postopno izvajanje dejavnosti vseh desetih vrednot Evropskega ogrodja etike in vrednot.

Spomladi 2016 bo v šoli izvedena raziskava, ki se bo osredotočila na vse predelane vrednote. Pripravilo se bo poročilo, v katerem se bo trenutno stanje primerjalo s podatki, pridobljenimi  iz leta 2013.

Junija 2016 sledi podelitev certifikata o opravljenem programu Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju.

Na šoli se iskreno veselimo sodelovanja, prispevanja in  vsakdanjih življenjskih situacij, v katerih bomo skupaj osebnostno rasli, se razvijali in spreminjali ustaljene vzorce, s tem pa širili svoja obzorja. Že vnaprej hvala za podporo in sodelovanje.

Varuhinja programa Etike in vrednot                                                Ravnateljica

Gabi Čakš, prof.                                                                               mag. Karla Škrinjarić

 

Dostopnost