Smo odličnega znanja in vedenja.II. OŠ Rogaška Slatina sodeluje v vseslovenskem projektu Evropska vas, ki je po številu sodelujočih največji projekt v Sloveniji, saj poteka v devetih regijah, že sedmo leto. V sodelovanju s slovenskimi šolami ga vodi Šola za ravnatelje, organizira pa Evropska hiša Maribor. V letošnjem letu so spoznavali Španijo vsi učenci podaljšanega bivanja centralne šole in POŠ Kostrivnica ter pri geografiji učenci sedmega razreda. Število otrok, ki jih je projekt dosegel, je kar 260. Učitelji smo z izbiro različnih metod in oblik dela pripravili pestre dejavnosti, v katere so se vključevali učenci glede na svoj interes. Tako so napisali seminarske naloge o Španiji, izdelali plakate o španskih športnikih, umetnikih, turističnih zanimivostih, naravnih značilnostih … Spoznali so dela španskih pisateljev, prisluhnili branju njihovih knjig, likovno poustvarjali, izdelali mozaike, knjižna kazala … V sodelovanju šole in DPM Iskrice so med prvomajskimi počitnicami potekale delavnice, katerih rezultat je bila tudi velika pahljača. S svojimi izdelki smo se predstavili tako na šolski razstavi kot na zaključni prireditvi v Celju, ki je bila 7. maja 2013. Tja so odšle učenke 7. razreda – Tjaša Plevčak in Maša Lončar, učenke 4. razreda – Klara Junkar Klančnik, Klara Hrup, Lučka Šrimpf in Elizabeta Bombač Drofenik ter mentorici Helena Mikša in Marjana Zajko. Na stojnici smo razstavili plakate, slike, recepte nekaterih španskih jedi, pahljačame, slovarčkom uporabnih izrazov, majice, zastavice, knjižna kazala, simbole lizike Chupa Chups, mozaike iz različnih materialov, spominke iz Španije … Obiskovalci stojnice so si lahko izdelali kastanjete, pobarvali španski grb, se fotografirali z liziko velikanko ter poskusili piškote mantecados. Na zaključni prireditvi je nastopil tudi Adi Smolar, s katerim smo se imeli priložnost fotografirati. Vsi sodelujoči z zadovoljstvom ugotavljamo, da smo projekt uspešno realizirali in tako dosegli zastavljene cilje. Z uporabo različnih metod, virov in tehnologij smo pri učencih dosegli visoko stopnjo motivacije in angažiranosti za delo, učenci so tako poglabljali svoje znanje, razvijali socialne veščine in spretnosti ter bogatili svojo osebnost.

Marjana Zajko, koordinatorica projekta Evropska vas na II. OŠ Rogaška Slatina

DSC01912    DSC01913   DSC01914

Dostopnost