Minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je 3. 9. 2012 izdal sklep o izboru največ štirih predmetov za določitev tretjega predmeta iz NPZ v 9. razredu.

 

Izbrani predmeti so:

– zgodovina

– geografija

– tuji jezik in

– tehnika in tehnologija.

V mesecu marcu bo minister s sklepom določil, iz katerega predmeta od naštetih se bo preverjalo znanje z NPZ na naši šoli.

Dostopnost