PRIHOD UČENCEV V ŠOLO: ob 8.00 uri

 MALICA: ob 8.00 po razredih

 

I. VIO in PODRUŽNIČNI OSNOVNI ŠOLI

UMIRJEN ODHOD UČENCEV NA EVROPSKO PLOŠČAD ob 8.45 (najprej gredo na kepico sladoleda in se udeležijo delavnic ali pa se sprehodijo po parku, vse do pričetka vsebinskega programa ob 10.00, ko morajo biti vsi učenci zbrani na prireditvenem mestu)

POŠ Kostrivnica in POŠ Sveti Florijan se na EU ploščad priključita ob 9.00 (odhod avtobusov s podružničnih šol bo ob 8.40, povratek bo ob 12.00 izpred avtobusne postaje Rogaška Slatina).

II. in III. VIO CENTRALNE ŠOLE

ORGANIZIRAN PROGRAM PO POSAMEZNIH OS: od 8.00 – 9.30 ure

UMIRJEN ODHOD UČENCEV NA EVROPSKO PLOŠČAD ob 9.40 uri (II. VIO se zvrsti na kepico sladoleda po končanem vsebinskem programu, torej ob 11.30, III. VIO pa od 12.00 dalje, na voljo bodo tudi ustvarjalne delavnice na stojnicah)

 PROGRAM NA EVROPSKI PLOŠČADI: od 10.00 do 11.30

GLASBA ZA PLES, USTVARJALNE DELAVNICE: od 11.30 do 12.15

PO PRIREDITVI SE POSAMEZNE OS VRNEJO NA ŠOLO, RAZREDNIKI RAZDELIJO UČENCEM  SPRIČEVALA.

ODHOD AVTOBUSOV Z AVTOBUSNEGA POSTAJALIŠČA PRI CENTRALNI ŠOLI bo ob 13.30.  Kasnejših voženj ne bo! Prevoz s šolskim kombijem zjutraj in opoldan bo potekal kot običajno.

KOSILO ta dan odpade, razen za tiste učence, ki ostanejo v OPB in so se prijavili na kosilo na prijavnici ter ostale učence, ki se dodatno naročijo na kosilo preko klica ali SMS sporočila na mobilni telefon (041-449-309) do  četrtka, 21. 6. 2012.

PREVOZI

Prva avtobusna vožnja zjutraj ob 6.15 iz smeri Kostrivnica in Sveti Florijan odpade.

Avtobusi ob 14.40 uri  izpred šole ne bodo vozili.

Preživimo zadnji šolski dan združeni v prijetnem in sproščenem razpoloženju.

ravnateljica

mag. Karla Škrinjarić, spec.

Dostopnost