Med učenci in starši je bila izvedena anketa o izvedbi velikonočnega zajtrka na centralni šoli, POŠ Kostrivnica in POŠ Sv. Florijan.

Razdelil smo 541 anket in prejeli: 344 izpolnjenih, od tega se je 333 anketirancev opredelilo za izvedbo velikonočnega zajtrka, 11 jih velikonočnega zajtrka ne želi, 197 anketirancev pa  anket ni vrnilo.

Odločili smo se, da na osnovi izida ankete izvedemo velikonočni zajtrk v četrtek, 5. 4. 2012, pri čemer bomo ta dan ponudili tudi različne namaze, med in maslo, tako da boste lahko izbirali in bo vsak našel nekaj zase.

Dostopnost