V petek, 30. 3. 2012, bomo organizirali dan šole s predstavitvijo aktivnosti dvoletnega projekta Branje in bralna pismenost.

Učenci bodo ta dan prišli v šolo ob 14.30 uri.

Avtobusi bodo vozili v šolo po naslednjem razporedu:

–          ob 14.00 uri: Tlake – Sveti Florijan – AP Kmet – II.OŠ Rogaška Slatina

–          ob 14.00 uri: Podplat – Gabernik – Kostrivnica – II.OŠ Rogaška Slatina

Potek dejavnosti tega dne:

14.30:                         prihod v šolo, malica v razredih

15.00 do 17.45:           predstavitev dejavnosti po posameznih triadah in oddelčnih  skupnostih  (predstavitev projektnega dela, predstavitve otroških dramatizacij, prikaz vezave knjige, delavnice s predstavitvijo izdelkov učencev)

18.00:                           odhod avtobusov

Dan šole je prav poseben dan za vse učence, starše, zaposlene in ostale, ki bodo s svojo aktivnostjo ali zgolj prisotnostjo podprli naša skupna prizadevanja, zato nadaljujte z dobro zastavljenimi nalogami, na samem dnevu šole pa uživajte.

 mag. Karla Škrinjarić, spec.

ravnateljica

Dostopnost