Svetovni dan voda obeležujemo od leta 1993.

Namen Svetovnega dneva voda 2012 je opozoriti svetovno javnost na razmerje med porabo vode in varnostjo preskrbe s hrano.

Dejstvo je, da rast prebivalstva, urbanizacija, spreminjanje načina prehranjevanja, pritiski na okolje in povečanje porabe energije, prispeva k postopnemu pomanjkanju vode. Pričakuje se, da se bo do leta 2050 prebivalstvo povečalo z zdajšnjih sedem na devet milijard.

Poraba vode se povečuje dvakrat hitreje od rasti prebivalstva. Z naraščanjem prebivalstva pa se bo večala tudi poraba vode za pridelavo hrane. Sprememba prehranjevalnih navad iz žit na živalske proizvode predstavlja večjo porabo vode. Zaradi pretirane izrabe vode grozi presahnitev večjih svetovnih rek. Ob takih trendih bo pomanjkanje vode čutilo dve tretjini prebivalstva. Količine vode za namakanje kmetijskih površin bodo vedno bolj omejene.

Pomanjkanje vode se pričakuje tudi zaradi podnebnih sprememb. Kopni del planeta postaja vse bolj sušen, nad oceani pade vse več dežja. Suša tako vse bolj postaja značilnost tudi evropskega podnebja. Površina s sušo prizadetih območij se je v zadnjih petnajstih letih povečala s 6 na 13 odstotkov. Daljša sušna obdobja v Evropi prispevajo k slabši kakovosti tal in povečanju nevarnosti širjenja puščav v delih Sredozemlja in vzhodne Evrope. Suše so veliko bolj pogoste, kar povzroča vedno manj vode v vodotokih. Večji nalivi v toplejših mesecih povzročijo hiter odtok vode in spremembo rečnega režima. Voda, ki na hitro steče po površini, je izgubljena za bogatenje podzemnih voda.

Danes je enkratna priložnost za razmišljanje ljudi o pomembnosti skrbnega ravnanja s sladkovodnimi viri pitne vode. Ohranimo  jih zase in za rodove, ki prihajajo za nami.

Dostopnost