Kulturno društvo Spominčice VIZ II. osnovne šole v sodelovanju z JSKD Republike Slovenije in Območno izpostavo JSKD Rogaška Slatina ter Turističnim društvom Rogaška Slatina organizira v

nedeljo, 11. marca 2012, ob 14.00

na Evropski ploščadi (na prostem) prireditev Na gregorjevo.

Predstavilo se bo osem otroških folklornih skupin iz Slovenije in tujine z obujanjem ljudskih plesov in običajev. Vzporedno pa Turistično društvo organizira turistične stojnice, kjer se bodo predstavili ponudniki iz domačega kraja in tujih krajev. Na enem mestu želimo zbrati množico otrok v pisanih narodnih nošah in s cvetjem, plesom in petjem pričarati sproščeno vzdušje prihoda pomladi.

Tako smo s projektom, ki smo ga zaokrožili v enodnevni otroški folklorni festival, začeli leta 2009 in z njim domačine in obiskovalce opozorili na pomen poustvarjanja plesnega in drugega izročila. Zdravilišče je sicer najbolj poznano po mineralni, termalni in naravni pitni vodi. Na svoj kraj, njegovo kulturno in zdraviliško dediščino smo Slatinčani zelo ponosni, smo pa k temu želeli dodati nekaj starega (izročilo) in novega (prireditev) hkrati, kar se je z organizacijo srečanja Na Gregorjevo tudi uresničilo.

Vsa leta pri izbiri skupin in strokovnem usmerjanju prireditve organizacijskem odboru stoji ob strani Nežka Lubej. Vsako leto za sodelovanje na srečanju priporoča skupine iz Slovenije in iz tujine ter spremlja prireditev, o kateri nam je zaupala nekaj besed: »Prireditev Na Gregorjevo v Rogaški Slatini je zelo smelo začrtana. Zanimivo je, da ste se navezali na ta že skoraj pozabljeni otroški praznik. Vidi se, da z veseljem vabite in gostite domače in tuje otroške folklorne skupine, ki se z zadovoljstvom spominjajo tega dogodka in se v Rogaško Slatino želijo vračati. Kolikor poznam razmere v folklorni dejavnosti, se vabljene skupine zelo veselijo tega srečanja in se nanj z veseljem pripravljajo. Ker je podobnih dogodkov malo, je priprava tega še posebej pohvalna…”

Dostopnost