Učenci likovnega krožka in likovnega snovanja so pripravili več idejnih predlogov znaka (logotipa) oziroma maskote za ŠKL. Za najboljši predlog boste lahko glasovali vsi učenci od 4. do 9. razreda.

Kako bo potekalo glasovanje?

Idejni predlogi bodo razstavljeni v avli šole od četrtka, 26. 1. 2012 do petka, 3. 2. 2012. Označeni bodo s številkami od 1. do 7.

Glasovanje boste izvedli na urah OS, kjer vam bo razrednik razdelil glasovnice. Glasovnico izpolnite tako, da obkrožite številko predloga, ki vam je najbolj všeč. Veljavne bodo vse glasovnice, ki bodo imele obkroženo le eno številko predloga.

Izpolnjene glasovnice vrnete razredniku, ta pa jih odda v zaprti kuverti v tajništvo. Ko bomo zbrali vse glasovnice, jih bomo komisijsko pregledali in razglasili izbrani znak.  V to nalogo boste vključeni učenci.

Glasovanje za naj znak oziroma maskoto ŠKL bo potekalo v času od četrtka, 26. 1. 2012, do petka, 3. 2. 2012.

Šola se obveže, da bo poskrbela za izdelavo izbrane maskote ŠKL, da bo le ta lahko zaživela.

Dostopnost