Pri pregledu evidence smo ugotovili, da je v tednu od 21. do 25. 11. 2011 obiskalo tiho učilnico le 11 učencev.

Vsem učencem, ki po pouku čakate na IP, ID ali drugo priporočamo obiskovanje organiziranega varstva v tihi učilnici, kjer lahko v popolni tišini berete, pišete domačo nalogo, se samostojno učite in rešujete vaje.

Glede na to, da se s hitro naglico bliža konec prvega polletja in tudi preverjanje NPZ v 6. in 9. razredu, želimo, da čim bolje izkoristite ponujeno možnost.

Pojdite torej pogosteje in bolj redno v tiho učilnico.

Dostopnost