Na VIZ II.  OŠ Rogaška Slatina bomo v sodelovanju z Občino RS, ZŠAM, PGD RS in policijo v četrtek, 13. oktobra 2011, obeležili evropski dan prometne varnosti. Ta dan bomo obeležili tudi dan brez avtomobila. Učence pozivamo, da pridete ta dan v šolo peš. Izvedli bomo medgeneracijski športni dan s preventivnimi akcijami na temo varnosti v prometu. Namen akcije Ulice otrokom je z dolgoročnejšimi ukrepi preurediti kakšno od ulic v bližini šole v območje umirjenega prometa s hitrostjo vozil, omejeno na 5 km/h.

Športni dan – ulice otrokom bo potekal po naslednjem razporedu:

15.00 prihod učencev v šolo
15.00 – 15.20 malica po razredih in pospravljanje
15.20 – 15.40 aktivnosti v OS v razredu, razgovor o pomenu gibanja (tek), dnevu brez avtomobila in ekološkem vedenju, učenci naj imajo svojo vodo in bidone
15.45 zbiranje na šolskem  dvorišču in odhod učencev do startnega mesta prireditve  pri gasilskem domu v Ratanski vasi:
1. do 5. razred – po Celjski cesti do gasilskega doma
6. do 9. razred – preko Žibernika  in Prvomajske ulice do gasilskega doma
16.00 – 17.00 TEK  ZA ZDRAVJE – starši se pridružijo ob 16.00 pri gasilskem domu; ko končate tek, spodbujajte ostale skupine s športnim navijanjem, nato sledi odhod do igrišč pri šoli
17.00 – 17.55 ŠPORTNO ZABAVNI DEL – različne športne aktivnosti na igriščih in atletski stezi: odbojka, košarka, hokej, med dvema ognjema, igre na travi, poslikava ceste, druženje učencev, staršev, zaposlenih na zunanjih igriščih pri šoli
pogostitev za vse udeležence
18.00 odhod avtobusov izpred II. OŠ Rogaška Slatina

 

Na prireditvi bodo sodelovali člani ZŠAM RS, PP Rogaška Slatina, PGD Rogaška Slatina, zdravstveno osebje ZP Rogaška Slatina in gostje.

AVTOBUSNI PREVOZI UČENCEV VOZAČEV:
DOVOZI V ŠOLO:
14.30    smer Tlake – Sveti Florijan – Cerovec – Golob – šola
14.30    smer  Podplat – Gabernik – Kostrivnica – šola
15.15  POŠ Sveti Florijan – centralna šola (za učence POŠ Sv. Florijan)
15.15  POŠ Kostrivnica – centralna šola (za učence POŠ Kostrivnica)

ODHOD IZPRED PARKIRIŠČA II. OŠ ROGAŠKA SLATINA ob 18.00:
1 avtobus za smer Podplat – Kostrivnica
1 avtobus za smer Sveti Florijan
po potrebi še dodatna vožnja

Ta dan bo hladnejše vreme.

POZOR!

Pripravite si primerna topla športna oblačila in obutev. Nikakor ne pridite v tankih platnenih športnih copatih. V kolikor nimate primernih oblačil in obutve, se oglasite v tajništvu.

Preživimo evropski dan prometne varnosti in dan brez avtomobila medgeneracijsko združeni v zdravem športnem duhu.

 

Dostopnost