Smo osebnostno močni.V skladu s Podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju imajo učenci in njegovi starši pravico do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse znanja na šoli ob prisotnosti učitelja.

Vpogled v ovrednotene naloge NPZ – naknadni rok bo za učence in njihove starše v četrtek, 9. junija 2011 po razporedu, ki si ga lahko ogledate tukaj.

Na vpogledih bodo učitelji predstavili, kaj je posamezna naloga preverjala, in skupaj z učenci ugotavljali, ali je učenčev preizkus znanja ovrednoten v skladu z moderiranimi navodili za vrednotenje. Učenci preverijo tudi ali so točke v preizkusu znanja pravilno seštete.

Starši se lahko priključijo na vpogled v naloge po razporedu.

Dostopnost