Smo jezikovno usposobljeni.SAM_0426Ekskurzija v Avstrijo je znova izpolnila naša pričakovanja. Svoje vtise je v nemščini za vas strnil učenec 6. razreda. Poiščite njegov sestavek v naši stalni nemški rubriki (Deutsche Sprache – tolle Sache), pobrskajte za slovarjem in se prepustite zvenu nemške besede. Slovar lahko poiščete tudi na spletni strani www.pons.si.

Mentorica: Barbara Štefančič, prof.

Dostopnost