Smo osebnostno močni.ŠOLSKO TEKMOVANJE LOGO za učence od 1. do 3. razreda bo v sredo, 16. 2. 2011, od 11.45 do 15.00, v računalniški učilnici II.OŠ. Tekmujejo vsi učenci, ki so obiskovali LOGO URICE na centralni šoli in na POŠ Kostrivnica. Vsi sodelujoči prejmejo ob koncu šolskega leta priznanja za sodelovanje na šolskem tekmovanju LOGO.

Najboljše dvojice bodo sodelovale na DRŽAVNEM TEKMOVANJU za POKAL LOGO, ki bo 12. 3. 2011, v vrtcu Izvir Rogaška Slatina.

Mentorice: Marjana Zajko, Helena Mikša, Klavdija Strniša

Dostopnost