Smo kulturno dejavni.Na spletnih straneh  www.smar-team-org.si lahko v sklopu literarnega natečaja Z DOMIŠLJIJO NA POTEP v kategoriji predmetna stopnja glasujete za učence naše šole. Njihove prispevke najdete pod naslovi: Odhod (Tjaša Škorjanc, Blaž Pažon), Srhljivo spoznanje (Maša Ošlak, Maja Ulaga), Moja najljubša ljubezenska zgodba (Teja Boršić).
Preberite tudi druge literarne prispevke in se prepričajte, da domišljija res ne pozna meja!

Dostopnost