Smo odgovornega ravnanja.Šolsko pravilo veleva, da smejo učenci, zaradi varnosti,  izstopati iz osebnih avtomobilov le v krožišču pred šolo, ki je bilo zgrajeno za ta namen. Zaustavljanje in izstopanje iz osebnih avtomobilov na cesti ob parkirnih mestih, zaradi varnosti otrok, nikakor ni sprejemljivo.

Prosimo za dosledno upoštevanje zapisanega.

Dostopnost