Smo bogati v različnosti.Na POŠ Sveti Florijan smo se odločili, da v tem šolskem letu, ob strokovnem vodenju Muzeja na prostem Rogatec, izvedemo projekt »KAKO SO ŽIVELI NEKOČ«. Učencem želimo približati stare rokodelske obrti, ki so značilne za ta kraj  in so se prenašale iz roda v rod. Spoznali bomo tkalstvo, izdelovanje pastirske piščali, pletenje iz šibja in ličkanja.

V četrtek, 9.12.2010, smo izvedli prvo delavnico. Spoznali smo tkanje. Učenci so z zanimanjem opazovali animatorki pri tkanju in si ob njuni pomoči stkali zapestnico.

Zahvaljujemo se Muzeju na prostem Rogatec za sodelovanje. Veselimo se srečanj, ki sledijo v mesecu januarju in februarju.

Kultura vsakega kraja je vezana na njegovo izročilo in ljudi, ki prenašajo svoje znanje na sledeče rodove. Želimo, da se ta nit nikoli ne prekine.

Natalija Horvat

DSCF3035DSCF3038DSCF3039DSCF3040

Dostopnost