Smo odgovornega ravnanja.

Naša šola je bila izbrana za sodelovanje v prvem delu Mednarodnih raziskav TIMSS in PIRLS, kjer v več kot 70 sodelujočih državah sledijo trendom znanja matematike in naravoslovja in bralne pismenosti ter na ta način spremljajo učinke sprememb v šolskih sistemih.

Raziskavi v Sloveniji kot del redne evalvacije šolskega sistema podpira Ministrstvo za šolstvo in šport, neodvisno pa ju izvede Pedagoški inštitut.

Namen, vsebina preizkusov raziskave  in opis kazalcev, ki jih bo zajela raziskava TIMSS 2011 je javno dostopen v besedilu Izhodišča raziskave TIMSS 2011, objavljenem na spletni strani Pedagoškega inštituta( www.pei.si) in v zloženki, ki so jo prejeli starši na dom. Na teh spletnih straneh najdete tudi podatke o raziskavi PIRLS.

Raziskavi sta za sodelujoče učence anonimni in bosta potekali spomladi 2010 v paralelkah četrtih in osmih razredov.

Verjamemo, da nas v omenjenih prizadevanjih podpirate in se veselite naših skupnih uspehov.

Dostopnost