Smo bogati v različnosti.

V torek, 09.03.2010, bo ob 11.00 uri v prostorih VIZ II. OŠ Rogaška Slatina potekalo 2. strokovno srečanje “Razvijamo interkulturno in inkluzivno vzgojo in izobraževanje v šolah” – drugi del, namenjeno svetovalnim delavcem, učiteljem in ravnateljem osnovnih šol in osnovnih šol s prilagojenim programom.

Ker smo šola, ki imamo v tem delu Slovenije največ izkušenj pri delu s tujci, bo ravnateljica mag. Karla Škrinjarić  v sodelovanju s timom strokovnih sodelavcev udeležencem predstavila primere dobre prakse.

Dostopnost