Smo ekološko in družbeno osveščeni

Turistični podmladek se aktivno pripravlja na 24. državni festival Turizmu pomaga lastna glava, ki bo 6. 4. 2010 v Celju. Podrobnosti ne smemo izdati, povemo lahko le, da je nastala izvirna projektna naloga z naslovom ZGODBE ZA SEDMIMI HRIBI. Projektno nalogo bomo javno objavili en teden pred festivalom.

Dostopnost