Že tretje leto zapored se tudi na naši podružnični šoli trudimo biti čim bolj ekološko osveščeni, zato sodelujemo v nacionalnem projektu eko šole. Za prizadevanja v preteklih dveh šolskih letih smo prejeli certifikat eko zastavo; za njeno potrditev se bomo trudili tudi letos.

V letošnjem šolskem letu smo prijavili aktivnosti v treh sklopih, ki jih razpisuje nacionalna koordinacija slovenske eko šole:

  • Zdravo življenje,
  • Voda,
  • Ravnanje z odpadki.

Poleg tega bomo skozi celo šolsko leto aktivni pri dejavnostih:

  1. ločevanje in ločeno zbiranje odpadkov;
  2. zbiranje starega papirja;
  3. zbiranje baterij, kartuš, tonerjev, trakov;
  4. eko bralna značka;
  5. ujemi eko znanje;
  6. likovni natečaj Prednovoletni čas (motivi za eko voščilnice).

(slednje tri so akcije Pomurskega ekološkega centra)

V projektu bomo sodelovali učenci od 1. do 5. razreda, njihovi starši in učitelji. Veliko časa bomo posvetili gibanju (čim več na svežem zraku, saj imamo 15 minutne aktivne odmore za učence I. VIO), večjo skrb bomo posvetili zdravi prehrani (učenci bodo spoznavali prehransko piramido), spodbujali bomo pitje dovolj tekočine (čim več vode), uživali dovolj sadja, tudi za ekskurzije bomo v nahrbtnike namesto sladkarij dali jabolko in vodo, skrbeli bomo za ustrezno higieno…

Pričakujemo, da bomo tako prispevali kanček k bolj zdravemu načinu življenja učencev, učiteljev, posredno tudi staršev.

Eko koordinatorica: Melita Plemenitaš Tkalec, prof.

Dostopnost