Vsako šolsko leto je možno zaprositi za subvencijo šole v naravi in drugih šolskih dejavnosti (npr. subvencijo športnega dne, tehničnega dne, plesnega tečaja …), ki je namenjena učencem iz socialno šibkejših družin.

Vlogo dobite pri socialnemu delavcu Jožetu Ogrisu v času uradnih ur ali na spletni povezavi SUBVENCIJA. Vlogo je potrebno z ustreznimi dokazili (otroški dodatek, CSD) vsako šolsko leto oddati pisno ali osebno na VIZ II. OŠ Rogaška Slatina.

Za vsa morebitna vprašanja sem vam na voljo po elektronski pošti joze.ogris@guest.arnes.si oz. po telefonu: 03 581 49 06.

Svetovalni delavec,

Jože Ogris, univ. dipl. soc. del.

Dostopnost