Vsako šolsko leto je na šoli možno zaprositi za subvencijo šole v naravi in drugih dejavnosti, ki je namenjena učencem iz socialno šibkejših družin.

ŠOLA V NARAVI

Vlogo za šolo v naravi lahko dobite na povezavi TUKAJ ali pri socialnemu delavcu Jožetu Ogrisu v času uradnih ur. Vloge je potrebno z ustreznimi dokazili (odločba o otroškem dodatku je obvezna) vsako šolsko leto oddati pisno ali osebno na VIZ II. OŠ Rogaška Slatina.

SUBVENCIJA DRUGIH DEJAVNOSTI

Šola omogoča subvencijo drugih dejavnosti (npr. subvencijo športnega dne, tehničnega dne, plesnega tečaja …). V tem primeru morajo starši napisati prošnjo za subvencijo posamezne dejavnosti in ji priložiti vsa potrebna dokazila (odločba o otroškem dodatku je obvezna).

Za vsa morebitna vprašanja sem vam na voljo po elektronski pošti joze.ogris@guest.arnes.si oz. po telefonu: 03 581 49 06.

Svetovalni delavec,

Jože Ogris, univ. dipl. soc. del.

Dostopnost