Šolska športna tekmovanja in prireditve so nepogrešljivi del dodatne ponudbe, ki jo šole ponujajo učencem in dijakom. Tekmovanja so nadgradnja rednega pouka, so povezovalni element med učenci, učitelji in starši ter med šolo, odgovornimi za šport na lokalni ravni, športnimi društvi in panožnimi zvezami. Namenjena so učencem, vključenim v redni proces treniranja, pa tudi vsem tistim, ki jim ukvarjanje s športom še ni ena od življenjskih vrednot. (Vir: šport mladih)

Več o programih športa mladih:

http://www.sportmladih.net/

http://www.sportmladih.net/koledar.

Dostopnost