Vir: http://193.2.12.155/Joomla2/index.php?option=com_content&view=article&id=75:ola-v-naravi&catid=35:stari&Itemid=94

Šola v naravi poteka zunaj kraja stalnega bivanja, pri čemer se v pedagoškem procesu prepletajo vsebine športa, naravoslovja, družboslovja, glasbenega in likovnega izražanja. Šola izpelje šolo v naravi v skladu s Konceptom šole v naravi. Šola v naravi je tudi izjemna priložnost za spodbujanje pozitivnih medsebojnih odnosov med učenci, saj nudi možnost poglobljenega spoznavanja in drugačnega skupnega sodelovanja učiteljev ter učencev. (Vir: učni načrt za ŠVZ)

 

Dostopnost