FILM: klik

Namen izvedbe FIT hoje – PEŠBUSA za zdravje je spreminjanje življenjskega sloga iz neaktivnega v aktivni.
Z Učenci bomo ta dan izvedli PEŠBUS, kar pomeni peš v šolo.
CILJI PROJEKTA:
• Promocija hoje kot aktivnega življenjskega sloga in najprimernejše gibalne oblike za ohranjanje in izboljšanje zdravja.
• Spreminjanje življenjskega sloga iz neaktivnega v aktivnega.
• Spreminjanje vedenjskih vzorcev.
• Zagotavljanje ekološke ozaveščenosti in ekološkega načina življenja.
• Prenos pozitivnega vzorca na otroke in sicer najprej s strani okolice – šola ter nato s strani staršev.
Izbrani dan ni namenjen promociji športne aktivnosti temveč aktivnemu življenjskemu slogu z uporabo nemotoriziranih oblik gibanja.

GIBANJE NAJ BO OBIČAJEN DEL NAŠEGA VSAKDANA

Dostopnost