RAZŠIRJENI PROGRAM (RaP)

GIBANJE IN ZDRAVJE ZA DOBRO PSIHIČNO IN FIZIČNO POČUTJE

Spoštovani starši in učenci,

tudi v v šolskem letu 2020/2021 bo šola nadaljevala s preizkusom novega koncepta razširjenega programa (RaP) v osnovni šoli – Gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje.

Redna telesna dejavnost, uravnotežena prehrana, skrb za varno okolje in sprostitev so ključni dejavniki, ki vplivajo na zdravje in dobro počutje. V tem trenutku in tudi v prihodnje je še nujno potrebna higiena šolskih potrebščin in drugih predmetov, higiena delovnih prostorov in seveda osebna higiena (higiena rok, kašlja…).

V sklopu tega programa bomo uresničevali naslednje cilje:

  • Ozaveščanje pomena telesnega in duševnega zdravja za dobro počutje in kakovostno življenje.
  • Izgradnja  razumevanja  pomena   vsakodnevnega  gibanja,  uravnotežene  prehrane, zdravega in varnega okolja, sprostitve in počitka.
  • Spoznavanje in aktivno vključevanje v različne gibalne dejavnosti, razvijanje navad zdravega prehranjevanja, sodelovanje z drugimi ter varno in odgovorno ravnanje v okolju ter samooskrbno ravnanje.
  • Pridobivanje znanja o preventivnem ravnanju v skrbi za zdravje in varnost, tudi pred širjenjem bolezni COVID 19.
  • Oblikovanje pozitivnega odnosa do gibanja, hrane in prehranjevanja, okolja, samega sebe in drugih ter razvijanje pozitivnih stališč, navad in načinov ravnanja s hrano, njeno pridelavo in možnostmi samooskrbe.

Učencem bomo omogočili 5 ur dejavnosti na teden, skupaj z urami  obveznega programa.

S klikom na spodnjo povezavo si lahko preberete SEZNAM PONUDBE RAZŠIRJENEGA PROGRAMA Z OPISI DEJAVNOSTI 2020/2021.

Dostopnost