Izvajajo se v skladu z 20 a. členom Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 63-2519/2013).

V šolskem letu 2023/2024 bomo za učence 1. razreda kot neobvezni izbirni predmet ponudili pouk prvega tujega jezika – angleščine v obsegu dveh ur tedensko.

Prijavo otroka za sodelovanje pri neobveznem izbirnem predmetu izpolnijo starši ob vpisu otroka v 1. razred.

Prvi tuj jezik – ANGLEŠČINA (N1A) /opis

Dostopnost