Izvajajo se v  skladu z 20 a. členom Zakona o osnovni šoli (Ul RS, št. 63-2519/2013).

V šolskem letu 2020/2021 bomo za učence 1. razreda kot neobvezni izbirni predmet ponudili pouk prvega tujega jezika – angleščine v obsegu dveh ur tedensko.

Prijavo otroka za sodelovanje pri neobveznem izbirnem predmetu izpolnijo starši ob vpisu otroka v 1.razred.

Prvi tuj jezik – ANGLEŠČINA (N1A) /opis

Dostopnost